Pozvánka

PODĚKOVÁNÍ 

chtěli bychom srdečně poděkovat zejména všem dražitelům, kteří se do aukce zapojili, bez nich by takto nádherného výtěžku tj. 47 920,- nebylo možné dosáhnout. Děkujeme krajináři Jiřímu Hypšovi za umělecká díla, sponzorům a dobrovolníků, kteří se na přípravě aukce i jejím průběhu podíleli. 

1. dobročinná aukce   21. 5. 2016

Kontakt

Českolipským kočkám a pejskům, z. s.

Skalice u České Lípy 504
471 17

č. ú.: 259446298/0300
603 893 603
777 945 486

prodej a správa věcí na internetu: 603 152 934

clkap@seznam.cz